Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus. Naršydami sutinkate su mūsų slapukų politika ir privatumo politika.

Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 m. gruodžio 8 d.

Šioje privatumo politikoje aprašoma Mūsų politika ir procedūros, susijusios su Jūsų informacijos rinkimu, naudojimu ir atskleidimu tuo metu , kai naudojatės Paslauga ir taip pat čia atskleidžiamos Jūsų privatumo teises ir tai, kaip įstatymai Jus saugo.

Mes naudojame Jūsų Asmens duomenis paslaugai teikti ir tobulinti. Naudodamiesi Paslauga, Jūs sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu pagal šią privatumo politiką.

Aiškinimas ir apibrėžimai

Aiškinimas

Žodžiai, rašomi didžiosiomis raidėmis, turi reikšmes, apibrėžtas šiose sąlygose. Šie apibrėžimai turi tą pačią reikšmę, neatsižvelgiant į tai, ar jie pateikiami vienaskaita, ar daugiskaita.

Apibrėžimai

Šios privatumo politikos tikslais:

Paskyra nurodo unikalią paskyrą, sukurtą Jums norint gauti prieigą prie mūsų Paslaugos ar jos dalių.

Verslas, Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymo (toliau- CCPA) tikslais, nurodo Bendrovę kaip juridinį asmenį, kuris renka Vartotojų asmeninę informaciją ir nustato Vartotojų asmeninės informacijos tvarkymo tikslus ir priemones, arba nurodo, kad įmonės vardu tokia informacija yra renkama. Taip pat Bendrovė viena ar kartu su kitomis, kurios užsiima verslu Kalifornijos valstijoje, nurodo tikslus ir priemones rinkti Vartotojų asmeninei informacijai.

Bendrovė (šioje sutartyje vadinama „Bendrove“, „Mes“, „Mus“ arba „Mūsų“) nurodo UAB „Amber Trip“, Aušros Vartų g. 15-5, Vilnius, Lietuva, LT-01304.

Pagal BDAR Bendrovė yra Duomenų valdytoja.

Vartotojas, Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymo (toliau- CCPA) tikslais, reiškia fizinį asmenį, kuris yra Kalifornijos gyventojas. Gyventojas, kaip apibrėžta įstatyme, apima (1) kiekvieną asmenį, kuris yra JAV ne laikinu ar laikinu tikslu, ir (2) kiekvieną asmenį, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra JAV ir kuris laikinai yra už JAV ribų ar yra JAV siekdamas patekti į kitą šalį.

Slapukai yra maži failai, kuriuos svetainė įdeda į jūsų kompiuterį, mobilųjį įrenginį ar bet kurį kitą įrenginį, kuriame pateikiama išsami informacija apie jūsų naršymo istoriją toje svetainėje tarp daugelio jos naudojimo būdų.

Šalis reiškia: Lietuva

Duomenų valdytojas, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau- BDAR), nurodo Bendrovę kaip juridinį asmenį, kuris vienas ar kartu su kitais nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Įrenginys reiškia bet kurį įrenginį, galintį pasiekti Paslaugą, pvz.: kompiuterį, mobilųjį telefoną ar skaitmeninę planšetę.

„Nesekti“ (toliau- DNT) yra koncepcija, kurią JAV reguliavimo institucijos, ypač JAV Federalinė prekybos komisija (toliau- FTC), rekomenduoja interneto pramonei tobulinti ir įdiegti. Tai yra mechanizmas, leidžiantis interneto vartotojams kontroliuoti savo interneto stebėjimo veiklą visose svetainėse.

„Facebook“ gerbėjų puslapis yra viešas profilis, pavadinimu „Amber Trip“, specialiai sukurtas Bendrovės „Facebook“ socialiniame tinkle, prieinamas iš https://www.facebook.com/AmberTripLithuania

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su atpažintu ar atpažįstamu asmeniu.

BDAR tikslais Asmens duomenys reiškia bet kokią su Jumis susijusią informaciją, pvz.: vardą, identifikacinį numerį, buvimo vietos duomenis, internetinį identifikatorių arba vieną ar daugiau veiksnių, būdingų fizinei, fiziologinei, genetinei, psichinei ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei.

CCPA tikslais Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, kuri identifikuoja, yra susijusi, apibūdina ar gali būti susieta ar gali būti pagrįstai tiesiogiai ar netiesiogiai susieta su jumis.

Pardavimas, vadovaujantis Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymu (CCPA), reiškia vartotojo asmeninės informacijos pardavimą, nuomą, išleidimą, atskleidimą, platinimą, prieinamumą, perdavimą ar kitokį bendravimą žodžiu, raštu ar elektroninėmis ar kitomis priemonėmis. kitam verslui ar trečiajai šaliai už piniginį ar kitokį vertingą atlygį.

Paslauga reiškia svetainę.

Paslaugų teikėjas reiškia bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, kuris tvarko duomenis Bendrovės vardu. Tai reiškia trečiųjų šalių įmones ar asmenis, kuriuos Bendrovė įdarbina siekdama palengvinti paslaugą, teikti Paslaugą Bendrovės vardu, atlikti su Paslauga susijusias paslaugas arba padėti Bendrovei išanalizuoti, kaip naudojama Paslauga. Pagal BDAR paslaugų teikėjai laikomi duomenų tvarkytojais.

Trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos paslauga reiškia bet kurią svetainę ar bet kurį socialinio tinklo tinklalapį, per kurį Vartotojas gali prisijungti arba susikurti paskyrą naudodamasis Paslauga.

Naudojimo duomenys nurodo duomenis, surinktus automatiškai, sukurtus naudojant Paslaugą, arba paimtus iš pačios Paslaugos infrastruktūros (pavyzdžiui, apsilankymo puslapyje trukmė).

Svetainė nurodo Baltijos juvelyrikos meno galeriją, prieinamą iš https://exhibitjewellery.com/

Jūs reišia asmenį, kuris turi prieigą prie svetainės ar naudojasi ja, arba įmonę, arba bet kurį juridinį asmenį, kurio vardu toks asmuo turi prieigą arba naudojasi svetaine, pagal taikomas aplinkybes.

Pagal BDAR (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą), Jūs galite vadintis Duomenų subjektu arba Vartotoju, nes esate asmuo, naudojantis Paslaugą.

Jūsų Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

Surinktų duomenų tipai

Asmeniniai duomenys

Naudojantis mūsų Paslauga galime paprašyti Jūsų pateikti tam tikrą Asmens tapatybę identifikuojančią informaciją, kuri gali būti naudojama susisiekiant ar identifikuojant Jus. Asmens identifikavimo informacija gali apimti, bet neapsiriboja:

Elektroninio pašto adresas

Vardas ir pavardė

Telefono numeris

Adresas, valstija, provincija, pašto kodas, miestas

Naudojimo duomenys

Naudojimo duomenys

Naudojimo duomenys renkami automatiškai, naudojantis Paslauga.

Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip Jūsų įrenginio interneto protokolo adresas (pvz.: IP adresas), naršyklės tipas, naršyklės versija, aplankyti Mūsų paslaugos puslapiai, apsilankymo laikas ir data, laikas, praleistas tuose puslapiuose, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys.

Kai Jūs lankotės Paslaugoje naudodamiesi mobiliuoju įrenginiu arba per jį, Mes galime automatiškai rinkti tam tikrą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų naudojamo mobiliojo prietaiso tipą, Jūsų mobiliojo įrenginio unikalų ID, mobiliojo įrenginio IP adresą, Jūsų mobiliojo telefono operacinę sistemą, Jūsų naudojamos mobiliosios interneto naršyklės tipą, unikalius įrenginių identifikatorius ir kitus diagnostikos duomenis.

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė siunčia, kai lankotės Mūsų Paslaugoje arba kai lankotės Paslaugoje naudodamiesi mobiliuoju įrenginiu arba per jį.

Informacija iš trečiųjų šalių socialinės žiniasklaidos paslaugų

Norėdami naudotis Paslauga, Bendrovė Jums leidžia susikurti paskyrą ir prisijungti prie jos naudojantis šiomis trečiųjų šalių socialinės žiniasklaidos paslaugomis:

 • „Google“
 • „Facebook“
 • „Twitter“

Jei nuspręsite užsiregistruoti naudodamiesi trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos paslauga ar kitaip suteiksite jai prieigą, Mes galime rinkti Asmens duomenis, kurie jau susieti su Jūsų trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos tarnybos paskyra. Tai gali būti, pvz.: Jūsų vardas, Jūsų el. pašto adresas, Jūsų veikla arba Jūsų kontaktų sąrašas, susietas su ta paskyra.

Taip pat galite turėti galimybę pasidalinti papildoma informacija su Bendrove per savo trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos tarnybos paskyrą. Jei pasirenkate pateikti tokią informaciją ir Asmens duomenis, registruodamiesi ar kitaip, jūs suteikiate Bendrovei leidimą ją naudoti, dalytis ir saugoti tokiu būdu, kuris atitinka šią privatumo politiką.

Stebėjimo technologijos ir slapukai

Mes naudojame Slapukus ir panašias stebėjimo technologijas, kad galėtume stebėti mūsų paslaugos veiklą ir saugoti tam tikrą informaciją. Stebėjimo technologijos yra švyturiai (angl. beacons), žymos ir scenarijai (angl. scripts), skirti rinkti ir sekti informaciją bei tobulinti ir analizuoti Mūsų Paslaugą. Mūsų naudojamos technologijos gali būti šios:

 • Slapukai arba naršyklės slapukai. Slapukas yra nedidelis failas, įdėtas į Jūsų Įrenginį. Galite nurodyti savo naršyklei atsisakyti visų slapukų arba nurodyti, kada siunčiamas slapukas. Tačiau jei nepriimsite Slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų Paslaugos dalimis. Jei nepakeisite savo naršyklės nustatymų, kad jie atsisakytų Slapukų, Mūsų Paslauga galės naudoti Slapukus.
 • „Flash“ slapukai. Tam tikros mūsų Paslaugos funkcijos gali naudoti vietinius saugomus objektus (arba „Flash“ slapukus) rinkti ir saugoti informaciją apie Jūsų nuostatas ar Jūsų veiklą mūsų Paslaugoje. „Flash“ slapukai nėra valdomi tais pačiais naršyklės nustatymais, kurie naudojami naršyklės slapukams. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip galite ištrinti „Flash“ slapukus, skaitykite „Kur galiu pakeisti vietinių bendrinamų objektų išjungimo arba ištrynimo nustatymus?“, pasiekiama internetiniu adresu: https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabled__or_deleting_local_shared_objects_
 • Žiniatinklio švyturiai. Tam tikrose Mūsų Paslaugos skiltyse ir Mūsų el. laiškuose gali būti nedideli elektroniniai failai, vadinami žiniatinklio švyturiais (dar vadinami aiškiais gifais, pikselių žymomis ir vieno pikselio gifais), kurie leidžia Bendrovei, pavyzdžiui, suskaičiuoti tuose puslapiuose apsilankiusius vartotojus arba skaičių žmonių, kurie atidarė el. laišką, taip pat ir duoda prieigą į kitą susijusią svetainės statistiką (pavyzdžiui, tam tikros sekcijos populiarumo fiksavimą ir sistemos bei serverio vientisumo patikrinimą).

Slapukai gali būti „Nuolatiniai“ arba „Sesijos“ slapukai. Nuolatiniai slapukai lieka Jūsų asmeniniame kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai esate neprisijungę, o sesijos slapukai ištrinami, kai tik uždarote savo interneto naršyklę. Daugiau apie slapukus galite sužinoti čia: „Viskas apie slapukus“ pagal „TermsFeed“.

Sesijos ir Nuolatinius Slapukus naudojame toliau nurodytais tikslais:

Būtini / esminiai Slapukai

Tipas: Sesijos Slapukai

Administruoja: Mes

Tikslas: šie Slapukai yra būtini norint suteikti Jums paslaugas, kurios yra prieinamos Svetainėje ir taip leisti Jums naudotis kai kuriomis jos funkcijomis. Jie padeda autentifikuoti vartotojus ir užkirsti kelią apgaulingam vartotojų paskyrų naudojimui. Be šių Slapukų Jūsų prašomos paslaugos negali būti teikiamos, o Mes naudojame šiuos Slapukus tik tam, kad galėtume teikti šias paslaugas.

Slapukų politika / Pranešimų priėmimo slapukai

Tipas: Nuolatiniai Slapukai

Administruoja: Mes

Tikslas: Šie Slapukai nustato, ar vartotojai sutiko su slapukų naudojimu Svetainėje.

Funkcionalumo slapukai

Tipas: Nuolatiniai Slapukai

Administruoja: Mes

Tikslas: Šie Slapukai leidžia Mums prisiminti pasirinkimus, kuriuos atliekate, kai naudojatės svetaine, pvz.: prisiminti jūsų prisijungimo duomenis ar kalbos nuostatas. Šių slapukų tikslas yra suteikti Jums asmeniškesnę patirtį ir išvengti, kad Jums nereikėtų iš naujo įvesti savo pasirinkimų kiekvieną kartą, kai naudojatės Svetaine.

Stebėjimo ir našumo Slapukai

Tipas: Nuolatiniai Slapukai

Administruoja: Trečiosios šalys

Tikslas: Šie Slapukai naudojami informacijai apie srautą į svetainę ir vartotojų naudojimąsi svetaine stebėti. Per šiuos Slapukus surinkta informacija gali tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti jus kaip individualų lankytoją. Taip yra todėl, kad surinkta informacija paprastai susieta su pseudonimišku identifikatoriumi, susietu su įrenginiu, kurį naudojate norėdami patekti į Svetainę. Šiuos Slapukus taip pat galime naudoti norėdami išbandyti naujus tinklalapio puslapius, funkcijas ar naujas svetainės funkcijas, norėdami sužinoti, kaip į juos reaguoja mūsų vartotojai.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Slapukus, kuriuos naudojame ir su Slapukais susijusius pasirinkimus, apsilankykite mūsų slapukų politikoje arba mūsų privatumo politikos skiltyje „Slapukai“.

Jūsų Asmens duomenų naudojimas

Bendrovė gali naudoti Asmens duomenis šiais tikslais:

 • Teikti ir prižiūrėti Mūsų Paslaugą, įskaitant Mūsų Paslaugos naudojimą.
 • Tvarkyti jūsų Paskyrą: tvarkyti Jūsų kaip Paslaugos vartotojo registraciją. Jūsų pateikti Asmens duomenys gali suteikti Jums prieigą prie įvairių Paslaugos funkcijų, kurios Jums taps prieinamos tik esant registruotam vartotojui.
 • Sutarties vykdymo tikslu: Jūsų įsigytų produktų, daiktų ar paslaugų pirkimo sutarties ar bet kurios kitos su mumis per Paslaugą sudarymo, laikymosi ir įsipareigojimų vykdymas.
 • Susisiekti su Jumis: susisiekti su Jumis el. paštu, telefono skambučiais, SMS ar kitomis lygiavertėmis elektroninio ryšio formomis, pvz.: mobiliosios programos tiesioginiais pranešimais apie atnaujinimus ar informacinius ryšius, susijusius su funkcijomis, produktais ar sutartinėmis paslaugomis, įskaitant saugos naujinimus, kai tai būtina ar pagrįsta juos įgyvendinti.
 • Teikti Jums naujienas, specialius pasiūlymus ir bendrą informaciją apie kitas Mūsų siūlomas prekes, paslaugas ir renginius, panašius į tuos, kuriuos jau įsigijote ar apie kuriuos teiravotės, nebent nuspręsite tokios informacijos negauti.
 • Tvarkyti jūsų užklausas: priimti ir tvarkyti Jūsų prašymus mums.
 • Norint pateikti tikslinę reklamą jums: Mes galime naudoti jūsų informaciją kurdami ir rodydami turinį ir reklamą (ir bendradarbiaudami su trečiųjų šalių tiekėjais, kurie tuo užsiima), pritaikytą Jūsų interesams ir (arba) vietovei, ir įvertindami jų efektyvumą.
 • Verslo perdavimui: Mes galime naudoti Jūsų informaciją, kad įvertintume ar įvykdytume susijungimą, atidalijimą, restruktūrizavimą, reorganizavimą, likvidavimą ar kitokį tam tikro ar viso Mūsų turto pardavimą ar perdavimą, ar vykdant veiklą, ar kaip bankroto, likvidavimo, ar panašus procesas, kuriame tarp perduoto turto yra ir Mūsų turimi Asmens duomenys apie mūsų paslaugų vartotojus.
 • Kitais tikslais: Mes galime naudoti Jūsų informaciją kitiems tikslams, tokiems kaip duomenų analizė, naudojimo tendencijų nustatymas, Mūsų reklaminių kampanijų efektyvumo nustatymas ir Mūsų paslaugų, produktų, paslaugų, rinkodaros ir Jūsų patirties įvertinimas ir tobulinimas.

Mes galime dalytis Jūsų asmenine informacija šiose situacijose:

 • Su Paslaugų teikėjais: Mes galime dalytis Jūsų asmenine informacija su Paslaugų teikėjais, kad galėtume stebėti ir analizuoti naudojimąsi Mūsų Paslauga, reklamuoti trečiųjų šalių svetainėse po to, kai apsilankote Mūsų paslaugoje, mokėjimams apdoroti ir susisiekti su Jumis.
 • Verslo perdavimams: Mes galime dalytis ar perduoti Jūsų asmeninę informaciją, susijusią su bet kokiu susijungimu, įmonės turto pardavimu, finansavimu arba viso Mūsų Verslo ar jo dalies įsigijimu ar derantis dėl jo, kitai įmonei.
 • Su filialais: Mes galime dalytis jūsų informacija su dukterinėmis įmonėmis, tokiu atveju reikalausime, kad šie filialai laikytųsi šios privatumo politikos. Filialai apima Mūsų patronuojančią įmonę ir visas kitas dukterines įmones, bendros įmonės partnerius ar kitas bendroves, kurias Mes kontroliuojame išskirtinai arba kurias Mes kontroliuojame kartu su kitomis bendrovėmis.
 • Su verslo partneriais: Mes galime dalytis jūsų informacija su savo verslo partneriais, kad pasiūlytume Jums tam tikrus produktus, paslaugas ar akcijas.
 • Su kitais vartotojais: kai dalijatės asmenine informacija ar kitaip bendraujate viešose vietose su kitais vartotojais, tokią informaciją gali peržiūrėti visi vartotojai ir ji gali būti viešai platinama už jos ribų. Jei bendraujate su kitais vartotojais arba užsiregistruojate naudodamiesi trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos paslauga, Jūsų kontaktai trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos paslaugoje gali matyti Jūsų vardą, profilį, paveikslėlius ir jūsų veiklos aprašymą. Panašiai kiti vartotojai galės peržiūrėti jūsų veiklos aprašymus, bendrauti su jumis ir peržiūrėti jūsų profilį.
 • Su Jūsų sutikimu: mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją bet kokiems kitiems tikslams, turėdami Jūsų sutikimą.

Jūsų Asmens duomenų saugojimas

Bendrovė saugos Jūsų Asmens duomenis tik tol, kol to reikės šioje privatumo politikoje nustatytais tikslais. Mes saugosime ir naudosime Jūsų Asmens duomenis tiek, kiek reikia Mūsų teisiniams įsipareigojimams įvykdyti (pavyzdžiui, jei Mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų saugomi siekiant laikytis galiojančių įstatymų), ginčų sprendimams ir teisinių susitarimų ir politikos vykdymui.

Bendrovė taip pat saugos naudojimo duomenis vidinės analizės tikslais. Naudojimo duomenys paprastai saugomi trumpesnį laiką, išskyrus atvejus, kai šie duomenys naudojami saugumo stiprinimui ar mūsų paslaugos funkcionalumui pagerinti, arba Mes esame teisiškai įpareigoti saugoti šiuos duomenis ilgesnį laiką.

Jūsų Asmens duomenų perdavimas

Jūsų informacija, įskaitant asmens duomenis, yra tvarkoma Bendrovės veikiančiuose biuruose ir kitose vietose, kur yra tvarkyme dalyvaujančios šalys. Tai reiškia, kad ši informacija gali būti perduodama ir tvarkoma kompiuteriuose, esančiuose už Jūsų valstijos, provincijos, šalies ar kitos vyriausybės jurisdikcijos ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos.

Jūsų sutikimas su šia privatumo politika, po kurio Jūs pateikėte tokią informaciją, reiškia Jūsų sutikimą su tuo perdavimu.

Bendrovė imsis visų pagrįstai būtinų veiksmų siekdama užtikrinti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos, o Jūsų Asmens duomenys nebūtų perduodami organizacijai ar šaliai, nebent būtų nustatyta tinkama kontrolė, įskaitant jūsų duomenų ir kitos asmeninės informacijos saugumą.

Jūsų Asmens duomenų atskleidimas

Verslo sandoriai

Jei Bendrovė dalyvauja jungiantis, įsigyjant ar parduodant turtą, Jūsų Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami. Mes Jums pateiksime pranešimą prieš perduodant Jūsų Asmens duomenis ir jiems bus taikoma kita privatumo politika.

Teisėsauga

Tam tikromis aplinkybėmis Bendrovės gali būti pareikalauta atskleisti Jūsų Asmens duomenis, jei to reikalauja įstatymai arba jei taip yra reikalaujama atsakyti į pagrįstus valdžios institucijų (pvz.: teismo ar vyriausybės agentūros) prašymus.

Kiti teisiniai reikalavimai

Bendrovė gali atskleisti Jūsų Asmens duomenis sąžiningai tikėdama, kad tokie veiksmai yra būtini šiais tikslais:

 • Vykdyti teisinę pareigą.
 • Apsaugoti ir ginti Bendrovės teises ar turtą.
 • Norint užkirsti kelią galimiems neteisėtiems veiksmams, susijusiems su paslauga, arba jų tyrimui.
 • Siekiant apsaugoti asmeninį Paslaugos vartotojų ar visuomenės saugumą.
 • Siekiant apsaugoti nuo teisinės atsakomybės.

Jūsų Asmens duomenų saugumas

Jūsų asmeninių duomenų saugumas mums yra svarbus, tačiau atminkite, kad joks perdavimo internetu būdas ar elektroninės saugyklos būdas nėra 100% saugus. Nors mes stengiamės naudoti komerciškai priimtinas priemones jūsų Asmens duomenims apsaugoti, mes negalime garantuoti absoliučios jų apsaugos.

Išsami informacija apie jūsų Asmens duomenų tvarkymą

Mūsų naudojami paslaugų teikėjai gali turėti prieigą prie jūsų Asmens duomenų. Šie trečiųjų šalių pardavėjai renka, saugo, naudoja, apdoroja ir perduoda informaciją apie jūsų veiklą mūsų tarnyboje pagal savo privatumo politiką.

Analitika

Mes galime naudoti trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, norėdami stebėti ir analizuoti naudojimąsi mūsų Paslauga.

„Google Analytics“

„Google Analytics“ yra „Google“ siūloma žiniatinklio analizės paslauga, stebinti ir pranešanti apie svetainės srautą. „Google“ naudoja surinktus duomenis naudodama mūsų Paslaugą ir stebėdama ją. Šie duomenys bendrinami su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali naudoti surinktus duomenis kontekstualizuodama ir suasmenindama savo reklamos tinklo skelbimus.

Galite atsisakyti, kad jūsų veikla Paslaugoje būtų prieinama „Google Analytics“, įdiegdami „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės priedą. Priedas neleidžia „Google Analytics“ „JavaScript“ (ga.js, analytics.js ir dc.js) bendrinti informaciją su „Google Analytics“ apie apsilankymų veiklą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google“ privatumo praktiką, apsilankykite „Google“ privatumo ir sąlygų tinklalapyje:

El. pašto rinkodara

Mes galime naudoti Jūsų Asmens duomenis norėdami su Jumis susisiekti per naujienlaiškius, rinkodaros ar reklamine medžiagą ir kitą informaciją, kuri gali Jus dominti. Galite atsisakyti bet kokio ar visų šių pranešimų iš mūsų, vadovaudamiesi atšaukimo nuoroda arba instrukcijomis, pateiktomis bet kuriame el. laiške, kurį mes siunčiame, arba susisiekdami su Mumis.

Mes galime naudoti el. pašto rinkodaros paslaugų teikėjus valdydami ir siųsdami jums el. laiškus.

„MailerLite“

Jų privatumo politiką galima peržiūrėti adresu https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

Mokėjimai

Paslaugoje galime pateikti mokamus produktus ir (arba) paslaugas. Tokiu atveju mokėjimams apdoroti galime naudoti trečiųjų šalių paslaugas (pvz.: mokėjimo tvarkytojus).

Mes nesaugosime ir nerinksime Jūsų mokėjimo kortelės duomenų. Ta informacija yra teikiama tiesiogiai Mūsų trečiųjų šalių mokėjimo tvarkytojams, kurių naudojimąsi Jūsų asmenine informacija reglamentuoja savo privatumo politika. Šie mokėjimo tvarkytojai laikosi PCI-DSS nustatytų standartų, kuriuos valdo PCI saugumo standartų taryba. Tai bendros tokių prekės ženklų kaip „Visa“, „Mastercard“, „American Express“ ir „Discover“ pastangos. PCI-DSS reikalavimai padeda užtikrinti saugų mokėjimo informacijos tvarkymą.

„Stripe“

Jų privatumo politiką galima peržiūrėti adresu https://stripe.com/us/privacy

„Opay.lt“

Jų privatumo politiką galima peržiūrėti adresu https://opay.lt/duomenu-tvarkymo-politika/

Elgsenos pakartotinė rinkodara

Bendrovė naudojasi pakartotinės rinkodaros paslaugomis, norėdama reklamuoti Jums po to, kai gaunate prieigą prie mūsų Paslaugos arba apsilankote joje. Mes ir Mūsų trečiųjų šalių tiekėjai naudoja Slapukus ir ne slapukų technologijas. Tai padeda Mums atpažinti Jūsų įrenginį ir suprasti, kaip naudojatės Mūsų Paslauga. Taip mes galime patobulinti savo paslaugą, kad ji atspindėtų Jūsų interesus ir pateiktų Jums reklamas, kurios greičiausiai Jus domina labiausiai.

Šie trečiųjų šalių paslaugų tiekėjai renka, saugo, naudoja, apdoroja ir perduoda informaciją apie Jūsų veiklą mūsų Paslaugoje pagal savo privatumo politiką ir tuo tikslu, kad mes galėtume:

 • Išmatuoti ir išanalizuoti srautą ir naršymo veiklą mūsų Paslaugoje.
 • Rodyti Mūsų produktų ir (arba) paslaugų reklamą jums Trečiųjų šalių svetainėse ar programose.
 • Išmatuoti ir išanalizuoti mūsų reklaminių kampanijų našumą.

Kai kurie iš šių trečiųjų šalių tiekėjų gali naudoti ne slapukų technologijas, kurioms neturi įtakos naršyklės nustatymai, blokuojantys slapukus. Jūsų naršyklė gali neleisti blokuoti tokių technologijų. Norėdami atsisakyti reklamavimo pagal pomėgius tikslais renkamos ir naudojamos informacijos, galite naudoti šiuos trečiųjų šalių įrankius:

Galite atsisakyti bet kokio suasmeninto reklamavimo įgalindami savo mobiliojo įrenginio privatumo funkcijas, tokias kaip „Riboti skelbimų stebėjimą“ („iOS“) ir „Skelbimų suasmeninimo atsisakymą“ („Android“). Daugiau informacijos ieškokite savo mobiliojo prietaiso pagalbos sistemoje.

Su šiais trečiųjų šalių tiekėjais Mes galime dalytis informacija, tokia kaip maišos el. pašto adresai (jei jie yra prieinami) ar kiti internetiniai identifikatoriai, surinkti Mūsų Paslaugoje. Tai leidžia Mūsų trečiųjų šalių tiekėjams atpažinti ir pateikti Jums skelbimus visuose įrenginiuose ir naršyklėse. Norėdami sužinoti daugiau apie šių trečiųjų šalių tiekėjų naudojamas technologijas ir jų galimybes keliuose įrenginiuose, skaitykite kiekvieno toliau nurodyto tiekėjo privatumo politiką.

Mes naudojame šiuos trečiųjų šalių tiekėjus:

„Google Ads“ („AdWords“)

„Google Ads“ („AdWords“) pakartotinės rinkodaros paslaugą teikia „Google Inc.“

Galite atsisakyti „Google Analytics“ vaizdinės reklamos ir tinkinti „Google“ vaizdinės reklamos tinklo skelbimus apsilankę „Google Ads“ nustatymų puslapyje: http://www.google.com/settings/ads

„Google“ taip pat rekomenduoja savo žiniatinklio naršyklei įdiegti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės priedą – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės priedas suteikia lankytojams galimybę neleisti jų duomenims rinkti ir naudoti „Google Analytics“.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google“ privatumo praktiką, apsilankykite „Google“ privatumo ir sąlygų tinklalapyje: https://policies.google.com/privacy

 „Bing Ads“ pakartotinė rinkodara

Pakartotinės rinkodaros paslaugą „Bing Ads“ teikia „Microsoft Inc.“

Galite atsisakyti „Bing Ads“ skelbimų, siūlomų pagal jūsų pomėgius vykdydami jų instrukcijas: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Daugiau apie „Microsoft“ privatumo praktiką ir politiką galite sužinoti apsilankę jų privatumo politikos puslapyje: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

„Twitter“

„Twitter“ pakartotinės rinkodaros paslaugą teikia „Twitter Inc.“

Galite atsisakyti „Twitter“ skelbimų, siūlomų pagal jūsų pomėgius vykdydami jų instrukcijas: https://support.twitter.com/articles/20170405

Daugiau apie „Twitter“ privatumo praktiką ir politiką galite sužinoti apsilankę jų privatumo politikos puslapyje: https://twitter.com/privacy

„Facebook“

„Facebook“ pakartotinės rinkodaros paslaugą teikia „Facebook Inc.“

Daugiau apie „Facebook“ skelbimus, siūlomus pagal jūsų pomėgius galite sužinoti apsilankę šiame puslapyje: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Norėdami atsisakyti „Facebook“ skelbimų pagal pomėgius, vykdykite šias „Facebook“ instrukcijas: https://www.facebook.com/help/568137493302217

„Facebook“ laikosi internetinės elgsenos reklamos savireguliacijos principų, nustatytų Skaitmeninės reklamos aljanso. Taip pat galite atsisakyti „Facebook“ ir kitų dalyvaujančių bendrovių per JAV skaitmeninės reklamos aljansą http://www.aboutads.info/choices/, Kanados skaitmeninės reklamos aljansą Kanadoje http://youradchoices.ca/ arba Europos interaktyvaus skaitmeninės reklamos aljanso Europoje http://www.youronlinechoices.eu/ arba atsisakykite naudodamiesi savo mobiliojo įrenginio nustatymais.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Facebook“ privatumo praktiką, apsilankykite „Facebook“ duomenų politikoje: https://www.facebook.com/privacy/explanation

„Pinterest“

„Pinterest“ pakartotinės rinkodaros paslaugą teikia „Pinterest Inc.“

Galite atsisakyti „Pinterest“ skelbimų, siūlomų pagal jūsų pomėgius įgalindami savo interneto naršyklės funkciją „Nesekti“ arba vykdydami „Pinterest“ instrukcijas: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data

Daugiau apie „Pinterest“ privatumo praktiką ir politiką galite sužinoti apsilankę jų privatumo politikos puslapyje: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

„AdRoll“

„AdRoll“ pakartotinės rinkodaros paslaugą teikia „NextRoll, Inc.“

Galite atsisakyti „AdRoll“ pakartotinės rinkodaros apsilankę šiame „AdRoll“ reklamavimo nuostatų tinklalapyje: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false arba tinklalapyje Atsisakyti suasmeninto reklamavimo: https: //help.adroll.com/hc/en-us/articles/216599538-Opting-Out-of-Personalized-Advertising

Jei esate Kalifornijos gyventojas, perskaitykite „NextRoll, Inc“ privatumo politikos skyrių „Informacija skirta tik Kalifornijos gyventojams“: https://www.nextroll.com/privacy#service-13

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „AdRoll“ privatumo praktiką, apsilankykite „NextRoll, Inc.“ privatumo politikos tinklalapyje: https://www.nextroll.com/privacy

„Perfect Audience“

https://www.perfectaudience.com/privacy/

„Perfect Audience“ pakartotinės rinkodaros paslaugą teikia „NowSpots Inc.“

Galite atsisakyti „Perfect Audience“ pakartotinės rinkodaros apsilankę šiuose puslapiuose: Atsisakymas platformoje (http://pixel.prfct.co/coo) ir Partnerių atsisakymas (http://ib.adnxs.com/optout).

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Perfect Audience“ privatumo praktiką, apsilankykite „Perfect Audience“ privatumo politikos ir atsisakymo tinklalapyje: https://www.perfectaudience.com/privacy/

„AppNexus“

„AppNexus“ pakartotinės rinkodaros paslaugą teikia „AppNexus Inc.“

Galite atsisakyti „AppNexus“ pakartotinės rinkodaros apsilankę „Privacy & AppNexus Platform“ tinklalapyje: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „AppNexus“ privatumo praktiką, apsilankykite „AppNexus“ platformos privatumo politikos tinklalapyje: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy

BDAR privatumas

Teisinis Asmens duomenų tvarkymo pagal BDAR pagrindas

Asmens duomenis galime tvarkyti šiomis sąlygomis:

 • Sutikimas: Jūs davėte sutikimą Mums tvarkyti Asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais.
 • Sutarties vykdymas: Asmens duomenys yra būtini norint įvykdyti susitarimą su Jumis ir (arba) dėl bet kokių jo ikisutartinių įsipareigojimų.
 • Teisiniai įsipareigojimai: Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi teisinės prievolės, kuri yra taikoma Bendrovei.
 • Pagrindiniai interesai: Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti jūsų gyvybinius ar kito fizinio asmens interesus.
 • Visuomenės interesai: Asmens duomenų tvarkymas yra susijęs su užduotimi, kuri vykdoma visuomenės labui arba vykdant Bendrovei suteiktą oficialią valdžią.
 • Teisėti interesai: Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant teisėtų Bendrovės interesų vykdymo.

Bet kokiu atveju Bendrovė mielai padės išsiaiškinti konkretų teisinį pagrindą, kuris taikomas tvarkant asmeninius duomenis, ir ypač tai, ar Asmens duomenų teikimas yra įstatyminis ar sutartinis reikalavimas, ar reikalavimas sudaryti sutartį.

Jūsų teisės pagal BDAR

Bendrovė įsipareigoja gerbti jūsų Asmens duomenų konfidencialumą ir garantuoti, kad galite naudotis savo teisėmis.

Pagal šią privatumo politiką ir įstatymus, jei esate ES, Jūs turite teisę:

 • Paprašyti prieigos prie savo Asmens duomenų. Teisė pasiekti, atnaujinti ar ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus. Kai tik tai yra įmanoma, galite pasiekti, atnaujinti arba prašyti ištrinti savo asmeninius duomenis tiesiogiai „Paskyros nustatymų“ skiltyje. Jei negalite patys atlikti šių veiksmų, susisiekite su mumis ir padėkite jums. Tai taip pat leidžia jums gauti Asmens duomenų, kuriuos turime apie jus, kopiją.
 • Prašyti ištaisyti Asmens duomenis, kuriuos turime apie Jus. Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti visą neišsamią ar netikslią informaciją, kurią laikome.
 • Prieštarauti, kad būtų tvarkomi jūsų Asmens duomenys. Ši teisė egzistuoja tais atvejais, kai mes remiamės teisėtu interesu, kuris yra teisinis mūsų tvarkymo pagrindas, ir kažkas kilo jūsų konkrečioje situacijoje, dėl kurios jūs norėtumėte paprieštarauti mūsų Asmens duomenų tvarkymui šiuo pagrindu. Jūs taip pat turite teisę prieštarauti, kai mes tvarkome jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Prašyti ištrinti jūsų Asmens duomenis. Jūs turite teisę paprašyti mūsų ištrinti arba pašalinti Asmens duomenis, kai nėra rimtos priežasties mums toliau juos tvarkyti.
 • Prašyti perduoti savo Asmens duomenis. Mes pateiksime jums arba jūsų pasirinktai trečiajai šaliai jūsų asmens duomenis struktūruotu, dažniausiai naudojamu, mašininio skaitymo formatu. Atkreipkite dėmesį, kad ši teisė taikoma tik automatinei informacijai, kurią jūs iš pradžių sutikote, kad mes naudotume, arba kai mes naudojome šią informaciją vykdydami sutartį su Jumis.
 • Atšaukti savo sutikimą. Jūs turite teisę atšaukti sutikimą naudoti savo Asmens duomenis. Jei atsiimsite savo sutikimą, mes galbūt negalėsime suteikti jums prieigos prie tam tikrų konkrečių Paslaugos funkcijų.

Jūsų duomenų apsaugos teisių pagal BDAR įgyvendinimas

Galite naudotis savo prieigos, taisymo, atšaukimo ir prieštaravimo teisėmis susisiekę su Mumis. Atkreipkite dėmesį, kad prieš atsakydami į tokius prašymus, Mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti Jūsų tapatybę. Jei pateiksite prašymą, Mes stengsimės kuo greičiau jums atsakyti.

Jūs turite teisę skųstis Duomenų apsaugos institucijai dėl Mūsų Asmens duomenų rinkimo ir naudojimo. Norėdami gauti daugiau informacijos, jei esate Europos ekonominėje erdvėje (toliau-EEE), susisiekite su savo vietos duomenų apsaugos institucija EEE.

„Facebook“ gerbėjų puslapis

„Facebook“ gerbėjų puslapio duomenų valdytojas

Bendrovė yra Jūsų Asmens duomenų, surinktų naudojantis Paslauga, valdytoja. Kaip „Facebook“ gerbėjų puslapio https://www.facebook.com/AmberTripLithuania operatorė, Bendrovė ir socialinio tinklo „Facebook“ operatorė yra jungtiniai valdytojai.

Bendrovė yra sudariusi sutartis su „Facebook“, kuriose, be kita ko, apibrėžiamos „Facebook“ gerbėjų puslapio naudojimo sąlygos. Šios sąlygos dažniausiai grindžiamos „Facebook“ paslaugų teikimo sąlygomis: https://www.facebook.com/terms.php

Apsilankykite „Facebook“ privatumo politikoje https://www.facebook.com/policy.php, jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip „Facebook“ tvarko Asmens duomenis, arba susisiekite su „Facebook“ internetu arba paštu: „Facebook, Inc.“ ATTN, „Privacy Operations“, 1601 Willow Road, Menlo Parkas, CA 94025, JAV.

 „Facebook“ įžvalgos

Mes naudojame „Facebook“ įžvalgų funkciją, susijusią su „Facebook“ gerbėjų puslapio veikimu ir remdamiesi BDAR, siekiame gauti anoniminius statistinius duomenis apie Mūsų vartotojus.

Šiuo tikslu „Facebook“ įdeda Slapukus į vartotojo, apsilankiusio mūsų „Facebook“ gerbėjų puslapyje, įrenginį. Kiekviename Slapuke yra unikalus identifikavimo kodas ir jis lieka aktyvus dvejus metus, išskyrus tuos atvejus, kai jis ištrinamas iki šio laikotarpio pabaigos.

„Facebook“ gauna, įrašo ir apdoroja slapukus, saugomus slapuke, ypač kai vartotojas lankosi „Facebook“ paslaugose, paslaugose, kurias teikia kiti „Facebook“ gerbėjų puslapio nariai, ir kitų „Facebook“ paslaugomis besinaudojančių įmonių paslaugose.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Facebook“ privatumo praktiką, apsilankykite „Facebook“ privatumo politikoje šioje svetainėje: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

CCPA privatumas

Ši Kalifornijos gyventojų privatumo pranešimų dalis papildo Mūsų privatumo politikoje esančią informaciją ir tai taikoma tik visiems lankytojams, vartotojams ir kitiems, gyvenantiems Kalifornijos valstijoje.

Renkamos asmeninės informacijos kategorijos

Mes renkame informaciją, kuri identifikuoja, susieja, apibūdina, nurodo, gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susieta su konkrečiu Vartotoju ar Įrenginiu. Toliau pateikiamas asmeninės informacijos, kurią Mes galime rinkti arba kurią galime surinkti iš Kalifornijos gyventojų per pastaruosius dvylika (12) mėnesių, kategorijų sąrašas.

Atkreipkite dėmesį, kad žemiau pateiktame sąraše pateiktos kategorijos ir pavyzdžiai yra apibrėžti CCPA. Tai nereiškia, kad visus tos kategorijos asmeninės informacijos pavyzdžius iš tikrųjų rinkome Mes, bet kiek įmanoma geriau atspindime mūsų sąžiningą įsitikinimą, kad dalis tos informacijos iš taikytinos kategorijos gali būti ir galėjo būti surinkta. Pavyzdžiui, tam tikrų kategorijų asmeninė informacija būtų renkama tik tuo atveju, jei tokią asmeninę informaciją pateikėte tiesiogiai mums.

A kategorija: identifikatoriai.

Pavyzdžiai: tikrasis vardas, slapyvardis, pašto adresas, unikalus Asmens identifikatorius, internetinis identifikatorius, interneto protokolo adresas, el. pašto adresas, paskyros pavadinimas, vairuotojo pažymėjimo numeris, paso numeris ar kiti panašūs identifikatoriai.

Renkama: taip.

B kategorija: asmeninės informacijos kategorijos, nurodytos Kalifornijos klientų įrašų įstatyme (Kalifornijos CK § 1798.80 (e)).

Pavyzdžiai: vardas, parašas, socialinio draudimo numeris, fizinės savybės arba aprašymas, adresas, telefono numeris, paso numeris, vairuotojo pažymėjimo ar valstybinės tapatybės kortelės numeris, draudimo poliso numeris, išsilavinimas, užimtumas, užimtumo istorija, banko sąskaitos numeris, kreditinės kortelės numeris , debeto kortelės numerį ar kitą finansinę informaciją, medicininę ar sveikatos draudimo informaciją. Kai kuri asmeninė informacija, įtraukta į šią kategoriją, gali sutapti su kitomis kategorijomis.

Renkama: taip.

C kategorija: saugomos klasifikavimo charakteristikos pagal Kalifornijos ar federalinius įstatymus.

Pavyzdžiai: amžius (40 metų ir vyresni), rasė, spalva, kilmė, tautinė kilmė, pilietybė, religija ar įsitikinimai, šeiminė padėtis, sveikatos būklė, fizinė ar psichinė negalia, lytis (įskaitant lytį, lytinę tapatybę, lyties išraišką, nėštumą ar gimdymą) ir susijusios sveikatos būklės), seksualinė orientacija, veterano ar karinė padėtis, genetinė informacija (įskaitant šeimos genetinę informaciją).

Renkama: ne.

D kategorija: komercinė informacija.

Pavyzdžiai: įsigytų ar svarstomų produktų ar paslaugų įrašai ir istorija.

Renkama: taip.

E kategorija: biometrinė informacija.

Pavyzdžiai: genetinės, fiziologinės, elgesio ir biologinės savybės arba veiklos modeliai, naudojami šablonui ar kitam identifikatoriui išgauti ar identifikavimo informacijai, pvz., Pirštų atspaudams, veido atspaudams ir balso atspaudams, rainelės ar tinklainės nuskaitymui, klavišo paspaudimui, eisenai ar kitiems fiziniams modeliams išgauti. ir miego, sveikatos ar fizinio krūvio duomenys.

Renkama: ne.

F kategorija: internetas ar kita panaši tinklo veikla.

Pavyzdžiai: sąveika su mūsų paslauga ar reklama.

Renkama: taip.

G kategorija: geografinės padėties duomenys.

Pavyzdžiai: apytikslė fizinė vieta.

Renkama: ne.

H kategorija: sensoriniai duomenys.

Pavyzdžiai: garso, elektroninė, vaizdinė, šiluminė, uoslės ar panaši informacija.

Renkama: ne.

I kategorija: informacija apie profesinę ar su užimtumu susijusią informaciją.

Pavyzdžiai: esama ar buvusi darbo istorija ar veiklos vertinimas.

Renkama: ne.

J kategorija: informacija apie neviešą švietimą (pagal Šeimos švietimo teisių ir privatumo įstatymą (20 U.S.C. 1232g skyrius, 34 C.F.R. 99 dalis)).

Pavyzdžiai: švietimo įrašai, tiesiogiai susiję su studentu, kurį tvarko švietimo įstaiga ar jos vardu veikianti partija, pvz., Pažymiai, nuorašai, klasių sąrašai, studentų tvarkaraščiai, studentų identifikavimo kodai, studentų finansinė informacija ar studentų drausmės įrašai.

Renkama: ne.

K kategorija: išvados, padarytos remiantis kita asmenine informacija.

Pavyzdžiai: profilis, atspindintis asmens pageidavimus, savybes, psichologines tendencijas, polinkį, elgesį, požiūrį, intelektą, sugebėjimus ir gabumus.

Renkama: ne.

Pagal CCPA asmeninė informacija neapima:

 • Viešai prieinamos informacija iš vyriausybės įrašų.
 • Identifikuotos ar suvestinės informacijos apie vartotojus.
 • Informacijos, neįtrauktos į CCPA taikymo sritį, pavyzdžiui:
 • Sveikatos ar medicininė informacija, kuriai taikoma 1996 m. Sveikatos draudimo perkėlimo ir atskaitomybės įstatymas (HIPAA) ir Kalifornijos medicinos informacijos konfidencialumo įstatymas (CMIA), arba klinikinių tyrimų duomenys.
 • Asmeninė informacija, kuriai taikomi tam tikri konkretaus sektoriaus privatumo įstatymai, įskaitant Sąžiningų atskaitomybių įstatymą (FRCA), Gramm-Leach-Bliley įstatymą (GLBA) arba Kalifornijos finansinės informacijos privatumo įstatymą (FIPA) ir 1994 m. Vairuotojo privatumo apsaugos įstatymą.

Asmeninės informacijos šaltiniai

Aukščiau išvardytas asmeninės informacijos kategorijas gauname iš šių šaltinių kategorijų:

 • Tiesiogiai iš Jūsų. Pavyzdžiui, iš formų, kurias užpildote mūsų Paslaugoje, nuostatų, kurias išreiškiate ar pateikiate per Mūsų Paslaugą, arba iš Jūsų pirkinių mūsų Paslaugoje.
 • Netiesiogiai iš Jūsų. Pavyzdžiui, stebint jūsų veiklą mūsų paslaugoje
 • Automatiškai iš Jūsų. Pavyzdžiui, per slapukus, kuriuos mes ar mūsų paslaugų teikėjai nustatome jūsų įrenginyje, kai naršote per mūsų paslaugą.
 • Iš Paslaugų teikėjų. Pavyzdžiui, iš trečiųjų šalių teikėjų, siekiant stebėti ir analizuoti Mūsų Paslaugos naudojimą, iš trečiųjų šalių tiekėjų, siekiant pateikti tikslinę reklamą Jums, iš trečiųjų šalių tiekėjų turimos informacija mokėjimams apdoroti, ar iš kitų trečiųjų šalių tiekėjų, kurių paslaugomis naudojamės teikdami Paslaugą Jums.

Asmeninės informacijos naudojimas verslo ar komerciniais tikslais

Mes galime naudoti ar atskleisti asmeninę informaciją, kurią renkame „verslo tikslais“ arba „komerciniais tikslais“ (kaip apibrėžta CCPA), kuri gali apimti šiuos pavyzdžius:

 • Naudojimasis mūsų paslauga ir Mūsų Paslaugos teikimas Jums.
 • Pagalbos Jums teikimas ir atsakymai į Jūsų užklausas, įskaitant Jūsų susirūpinimo ištyrimą ir išsprendimą bei Mūsų Paslaugų stebėjimą ir tobulinimą.
 • Norint patenkinti priežastį, dėl kurios pateikėte informaciją. Pavyzdžiui, jei pasidalinate savo kontaktine informacija siekdami užduoti klausimą apie Mūsų paslaugą, Mes naudosime tą asmeninę informaciją atsakydami į Jūsų užklausą. Jei pateiksite savo asmeninę informaciją norėdami įsigyti produktą ar paslaugą, Mes naudosime šią informaciją apdorodami Jūsų mokėjimą ir palengvindami pristatymą.
 • Atsakant į teisėsaugos prašymus ir, kaip to reikalauja galiojantys įstatymai, teismo nutartys ar vyriausybės reglamentai.
 • Kaip aprašyta Jūsų asmeninės informacijos rinkimo metu arba kaip kitaip nustatyta CCPA.
 • Vidaus administravimo ir audito tikslais.
 • Saugumo incidentų aptikimui ir siekiant apsisaugoti nuo kenkėjiškos, apgaulingos, apgaulingos ar neteisėtos veiklos, įskaitant, jei reikia, už tokią veiklą atsakingų asmenų apkaltinimas.

Atkreipkite dėmesį, kad aukščiau pateikti pavyzdžiai yra iliustraciniai ir nėra išsamūs. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip Mes naudojame šią informaciją, skaitykite skyriuje „Jūsų asmens duomenų naudojimas“.

Jei nuspręsime rinkti papildomų kategorijų asmeninę informaciją arba naudoti asmeninę informaciją, kurią rinkome iš esmės skirtingais, nesusijusiais ar nesuderinamais tikslais, atnaujinsime šią privatumo politiką.

Asmeninės informacijos atskleidimas verslo ar komerciniais tikslais

Verslo ar komerciniais tikslais galime naudoti ar atskleisti ir per pastaruosius dvylika (12) mėnesių naudoti ar atskleisti šias asmeninės informacijos kategorijas:

 • A kategorija: identifikatoriai
 • B kategorija: asmeninės informacijos kategorijos, nurodytos Kalifornijos klientų įrašų statute (Kalifornijos CK § 1798.80 (e))
 • D kategorija: komercinė informacija
 • F kategorija: internetas ar kita panaši tinklo veikla

Atkreipkite dėmesį, kad aukščiau išvardytos kategorijos yra apibrėžtos CCPA. Tai nereiškia, kad visi tos kategorijos asmeninės informacijos pavyzdžiai buvo iš tikrųjų atskleisti, tačiau, kiek mums žinoma, tai atspindi mūsų sąžiningą įsitikinimą, kad dalis tos informacijos iš atitinkamos kategorijos gali būti ir galėjo būti atskleista.

Kai Mes atskleidžiame asmeninę informaciją verslo tikslais ar komerciniais tikslais, Mes sudarome sutartį, kurioje aprašomas tikslas ir reikalaujama, kad gavėjas šią asmeninę informaciją laikytų konfidencialia ir nenaudotų jos jokiems tikslams, išskyrus sutarties vykdymą.

Asmeninės informacijos pardavimas

Kaip apibrėžta CCPA, „parduoti“ ir „pardavimas“ reiškia pardavimą, nuomą, išleidimą, atskleidimą, platinimą, pateikimą, perdavimą ar kitokį žodinį, rašytinį perdavimą arba elektroninėmis ar kitomis priemonėmis  perduotą verslo turimą asmeninę vartotojo informaciją trečiajai šaliai už vertingą atlygį. Tai reiškia, kad mainais už dalijimąsi asmenine informacija mes galėjome gauti kažkokią, bet nebūtinai piniginę, naudą.

Atkreipkite dėmesį, kad toliau išvardytos kategorijos yra apibrėžtos CCPA. Tai nereiškia, kad visi tos kategorijos asmeninės informacijos pavyzdžiai iš tikrųjų buvo parduoti, tačiau tai kiek įmanoma geriau atspindi Mūsų sąžiningą įsitikinimą, kad tam tikra ta informacija iš taikytinos kategorijos gali būti ir galėjo būti dalijama už mainais už tam tikrą vertę.

Mes galime ir galėjome per pastaruosius dvylika (12) mėnesių parduoti šias asmeninės informacijos kategorijas:

 • A kategorija: identifikatoriai
 • B kategorija: asmeninės informacijos kategorijos, nurodytos Kalifornijos klientų įrašų statute (Kalifornijos CK § 1798.80 (e))
 • D kategorija: komercinė informacija
 • F kategorija: internetas ar kita panaši tinklo veikla

Dalijimasis asmenine informacija

Mes galime dalytis Jūsų asmenine informacija, nurodyta pirmiau nurodytose kategorijose, su šiomis trečiųjų šalių kategorijomis:

 • Paslaugų teikėjais;
 • Mokėjimų tvarkytojais;
 • Mūsų filialais;
 • Mūsų verslo partneriais;
 • Trečiųjų šalių pardavėjais, kuriems Jūs ar Jūsų atstovai įgalioja Mus atskleisti Jūsų asmeninę informaciją, susijusią su Jūsų teikiamais produktais ar paslaugomis.

Jaunesnių nei 16 metų nepilnamečių asmeninės informacijos pardavimas

Mes neparduodame asmeninės Vartotojų, kurie, Mūsų žiniomis yra jaunesni nei 16 metų, informacijos, nebent Mes gautume tai patvirtinantį leidimą („teisė pasirinkti“) iš Vartotojo, kuriam yra nuo 13 iki 16 metų, arba jaunesnio nei 13 metų vartotojo tėvų ar globėjų leidimą. Vartotojai, pasirinkę asmeninės informacijos pardavimą, gali bet kada atsisakyti būsimų pardavimų. Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti, Jūs (arba Jūsų įgaliotas atstovas) galite pateikti Mums prašymą susisiekdami su mumis.

Jei turite pagrindo manyti, kad vaikas iki 13 metų (arba 16 metų) Mums pateikė asmeninę informaciją, susisiekite su Mumis ir pateikite pakankamą kiekį išsamios informacijos, kad galėtume ištrinti šią informaciją.

Jūsų teisės pagal CCPA

CCPA Kalifornijos gyventojams suteikia konkrečias teises į jų asmeninę informaciją. Jei esate Kalifornijos gyventojas, turite šias teises:

 • Teisė į pranešimą. Jūs turite teisę būti informuotas, kokios kategorijos Asmens duomenys renkami ir kokiais tikslais naudojami Asmens duomenys.
 • Teisė prašyti. Pagal CCPA jūs turite teisę reikalauti, kad mes atskleistume jums informaciją apie mūsų rinkimą, naudojimą, pardavimą, atskleidimą verslo tikslais ir dalijimąsi asmenine informacija. Gavę ir patvirtinę Jūsų užklausą, mes Jums atskleisime:
 • Asmeninės informacijos, kurią surinkome apie Jus, kategorijas.
 • Asmeninės informacijos, kurią surinkome apie Jus, šaltinių kategorijas.
 • Mūsų verslo ar komercinis tikslus rinkti ar parduoti tą asmeninę informaciją.
 • Trečiųjų šalių, su kuriomis Mes dalijamės ta asmenine informacija, kategorijas.
 • Konkrečius Asmens duomenis, kuriuos surinkome apie Jus.
 • Jei Mes pardavėme Jūsų asmeninę informaciją arba atskleidėme Jūsų asmeninę informaciją verslo tikslais, mes Jums atskleisime:
 • Parduotų asmeninės informacijos kategorijų kategorijas.
 • Atskleistos asmeninės informacijos kategorijų kategorijas.
 • Teisė pasakyti „ne“ savo asmens duomenų pardavimui (atsisakymas). Jūs turite teisę nurodyti Mums neparduoti savo asmeninės informacijos. Norėdami pateikti atsisakymo užklausą, susisiekite su Mumis.
 • Teisė ištrinti Asmens duomenis. Turite teisę prašyti ištrinti savo Asmens duomenis, išskyrus tam tikras išimtis. Gavę ir patvirtinę Jūsų užklausą, Mes ištrinsime (ir nurodysime Mūsų Paslaugų teikėjams ištrinti) Jūsų asmeninę informaciją iš savo įrašų, nebent bus taikoma išimtis. Mes galime atmesti Jūsų prašymą ištrinti asmeninę informaciją, jei Mums ar Mūsų Paslaugų teikėjams būtina išsaugoti informaciją šiais tikslais:
 • Siekiant užbaigti operaciją, dėl kurios Mes surinkome asmeninę informaciją, siekiant pateikti prekę ar paslaugą, kurios paprašėte, siekiant atlikti pagrįstai numatomus veiksmus mūsų nuolatinių verslo santykių su Jumis kontekste ar kitaip siekiant vykdyti mūsų sutartį su Jumis.
 • Siekiant aptikti saugumo incidentus, apsisaugoti nuo kenkėjiškos, apgaulingos ar neteisėtos veiklos arba siekiant patraukti atsakomybėn už tokią veiklą atsakingus asmenis.
 • Siekiant suderinti produktus, kad būtų galima nustatyti ir ištaisyti klaidas, kurios kenkia esamoms numatytoms funkcijoms.
 • Siekiant naudotis žodžio laisve, užtiktinti kito vartotojo teisę naudotis savo žodžio laisve arba pasinaudoti kita įstatymų numatyta teise.
 • Siekiant laikytis Kalifornijos elektroninių ryšių privatumo įstatymo (Kal. Baudžiamojo kodekso 1546 ir paskesni straipsniai).
 • Siekiant vykdyti viešuosius ar recenzuojamus mokslinius, istorinius ar statistinius tyrimus visuomenės labui, laikantis visų kitų galiojančių etikos ir privatumo įstatymų, kai ištrynus informaciją gali būti neįmanomi tyrimo rezultatai arba tai gali rimtai jiems pakenkti, jei anksčiau buvote pateikę informuotą sutikimą.
 • Siekiant įgalinti tik vidinį naudojimą, kuris pagrįstai atitinka vartotojų lūkesčius, pagrįstus jūsų santykiais su mumis.
 • Siekiant laikytis teisinių įsipareigojimų.
 • Siekiant kitu būdu ir teisėtai naudoti tą informaciją, suderinamą su kontekstu, kuriame ją pateikėte.
 • Teisė nebūti diskriminuojamam. Jūs turite teisę nebūti diskriminuojamas dėl to, kad naudojatės bet kuriomis savo vartotojo teisėmis, įskaitant šiuos atvejus:
 • Atsisakymas suteikti Jums prekes ar paslaugas.
 • Skirtingas prekių ar paslaugų kainų ar tarifų taikymas, įskaitant nuolaidų ar kitų lengvatų naudojimą ar baudų skyrimą.
 • Kitokio lygio ar kokybės prekių ar paslaugų suteikimas.
 • Siūlymas gauti kitokią prekių ar paslaugų kainą ar tarifą, arba kitokio lygio ar kokybės prekes ar paslaugas.

Jūsų CCPA duomenų apsaugos teisių įgyvendinimas

Norėdami naudotis bet kuriomis savo teisėmis, numatytomis CCPA, ir jei esate Kalifornijos gyventojas, galite susisiekti su Mumis:

 • Apsilankę šiame mūsų svetainės puslapyje: https://exhibitjewellery.com/p/privacy-policy

Tik Jūs arba asmuo, užsiregistravęs Kalifornijos Valstijos Sekretoriate, kurį įgaliojate veikti jūsų vardu, galite pateikti patikrinamą užklausą, susijusią su Jūsų asmenine informacija.

Jūsų prašymas Mums turi:

 • Suteikti pakankamai informacijos, kuri leistų Mums pagrįstai patvirtinti, kad esate asmuo, apie kurį mes rinkome asmeninę informaciją, arba jo įgaliotas atstovas.
 • Savo prašymą išdėstyti pakankamai išsamiai, kad galėtume tinkamai jį suprasti, įvertinti ir į jį atsakyti.

Mes negalime atsakyti į Jūsų užklausą ir pateikti Jums reikiamą informaciją, jei negalime:

 • Patikrinti Jūsų tapatybės ar įgaliojimų pateikti prašymą.
 • Ir patvirtinti, kad asmeninė informacija yra susijusi su Jumis.

Reikiamą informaciją nemokamai atskleisime ir pateiksime per 45 dienas nuo Jūsų patikrinamo prašymo gavimo. Privalomos informacijos pateikimo laikotarpis gali būti pratęstas vieną kartą papildomomis 45 dienomis, jei tai yra pagrįsta ir apie tai tai buvo iš anksto įspėta.

Bet kokia Mūsų pateikta informacija apims tik 12 mėnesių laikotarpį iki prašymo, kurį galima patikrinti, gavimo.

Duomenų perkėlimo prašymo tikslu Mes pasirinksime Jūsų asmeninės informacijos pateikimo formatą, kuris bus lengvai naudojamas ir turėtų leisti Jums netrukdomai perduoti informaciją iš vieno subjekto kitam subjektui.

Neparduoti mano asmeninės informacijos

Jūs turite teisę atsisakyti savo asmeninės informacijos pardavimo. Gavę ir patvirtinę patikrinamą vartotojo prašymą iš jūsų, mes nebeparduosime jūsų asmeninės informacijos. Norėdami pasinaudoti savo teise atsisakyti, susisiekite su Mumis.

Paslaugų teikėjai, su kuriais bendradarbiaujame (pavyzdžiui, mūsų analizės ar reklamos partneriai), Paslaugoje gali naudoti technologiją, kuri parduoda asmeninę informaciją, kaip apibrėžta CCPA įstatyme. Jei norite atsisakyti naudoti savo asmeninę informaciją reklamavimo pagal interesus tikslais ir užkirsti kelią galimiems pardavimams, kaip apibrėžta CCPA įstatymuose, galite tai padaryti vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis.

Atminkite, kad bet koks atsisakymas yra būdingas tik Jūsų naudojamai naršyklei. Gali tekti atsisakyti kiekvienoje naudojamoje naršyklėje.

Interneto svetainė

Galite atsisakyti gauti suasmenintus skelbimus, kuriuos teikia Mūsų paslaugų teikėjai, vadovaudamiesi mūsų paslaugoje pateiktomis instrukcijomis:

Atsisakymas Jūsų kompiuteryje įtaisys Slapuką, kuris bus unikalus naršyklėje, kurią naudojate atsisakydami. Jei pakeisite naršyklę arba ištrinsite naršyklės išsaugotus slapukus, turėsite vėl atsisakyti gauti suasmenintus skelbimus.

Mobilieji įrenginiai

Jūsų mobilusis įrenginys gali suteikti galimybę atsisakyti informacijos naudojimo apie programas, kurias naudojate, kurios rinkimo tikslas yra pateikti skelbimus, kurie yra skirti jūsų interesams:

 • „Atsisakyti skelbimų pagal pomėgius“ arba „Atsisakyti skelbimų suasmeninimo“ „Android“ įrenginiuose
 • „Apriboti skelbimų stebėjimą“ „iOS“ įrenginiuose

Pakeisdami savo mobiliojo įrenginio nuostatas, taip pat galite sustabdyti vietos informacijos rinkimą iš savo mobiliojo prietaiso,

„Nesekti“ (DNT) politika, kurios reikalauja Kalifornijos internetinio privatumo apsaugos įstatymas (CalOPPA)

Mūsų paslauga nereaguoja į „Nesekti“ (DNT) signalus.

Nepaisant to, kai kurios trečiųjų šalių svetainės stebi Jūsų naršymo veiklą. Jei lankotės tokiose svetainėse, galite nustatyti savo nuostatas savo žiniatinklio naršyklėje, kad informuotumėte svetaines, jog nenorite būti stebimi. Galite įjungti arba išjungti DNT parinktį apsilankę savo žiniatinklio naršyklės nuostatų ar nustatymų puslapyje.

Vaikų privatumas

Paslaugoje gali būti turinio, tinkamo vaikams iki 13 metų. Kaip tėvai, turėtumėte žinoti, kad per paslaugą vaikai iki 13 metų gali dalyvauti veikloje, kuri apima asmeninės informacijos rinkimą ar naudojimą. Mes dedame pagrįstas pastangas užtikrinti, kad prieš rinkdami bet kokią asmeninę informaciją iš vaiko, vaiko tėvai gautų pranešimą ir sutiktų su Mūsų asmeninės informacijos praktika.

Mes taip pat galime apriboti, kaip renkame, naudojame ir saugome dalį Vartotojų nuo 13 iki 18 metų informacijos. Kai kuriais atvejais tai reiškia, kad Mes negalėsime suteikti tam tikrų Paslaugos funkcijų šiems Vartotojams. Jei Mums reikės pasikliauti sutikimu kaip teisiniu pagrindu tvarkant jūsų informaciją, o jūsų šaliai reikalingas tėvų sutikimas, Mes galime reikalauti Jūsų tėvų sutikimo prieš renkant ir naudojant tą informaciją.

Mes galime paprašyti Vartotojo įrodyti jo gimimo datą prieš rinkdami bet kokią asmeninę informaciją iš jų. Jei Vartotojas yra jaunesnis nei 13 metų, paslauga bus arba užblokuota, arba Vartotojas bus nukreiptas į tėvų sutikimo procesą.

Informacija, renkama apie vaikus iki 13 metų

Bendrovė gali rinkti ir saugoti nuolatinius vaikų identifikatorius, tokius kaip slapukai ar IP adresai, be tėvų sutikimo siekiant, kad būtų palaikoma vidinė paslaugos veikla.

Mes galime rinkti ir saugoti kitą asmeninę informaciją apie vaikus, jei šią informaciją pateikia vaikas, gavęs išankstinį tėvų sutikimą, pateiktą jo tėvų ar globėjų.

Bendrovė gali rinkti ir saugoti šios rūšies asmeninę informaciją apie vaiką, kai ją pateikia vaikas, gavęs išankstinį tėvų sutikimą, pateiktą jo tėvų ar globėjų:

 • Vardas ir (arba) pavardė
 • Gimimo data
 • Lytis
 • Klasė
 • Elektroninio pašto adresas
 • Telefono numeris
 • Tėvo ar globėjo vardas
 • Tėvų ar globėjų el. pašto adresas

Norėdami gauti daugiau informacijos apie informaciją, kurią galime rinkti, galite peržiūrėti šios privatumo politikos skyrių „Surinktų duomenų tipai“. Mes laikomės standartinės privatumo politikos, kad atskleistume asmeninę informaciją, surinktą iš vaikų ir apie juos.

Tėvų prieiga

Tėvai, jau davę Bendrovei leidimą rinkti ir naudoti savo vaiko asmeninę informaciją, gali bet kada:

 • Peržiūrėti, ištaisyti ar ištrinti vaiko asmeninę informaciją
 • Nutraukti tolesnį vaiko asmeninės informacijos rinkimą ar naudojimą

Norėdami pateikti tokią užklausą, galite parašyti mums naudodamiesi šioje privatumo politikoje pateikta kontaktine informacija.

Jūsų Kalifornijos privatumo teisės (Kalifornijos įstatymas „Shine the Light“)

Pagal Kalifornijos civilinio kodekso 1798 skyrių (Kalifornijos įstatymas „Shine the Light“) Kalifornijos gyventojai, turintys užmegztus verslo santykius, gali reikalauti informacijos kartą per metus apie savo Asmens duomenų dalijimąsi su trečiosiomis šalimis trečiųjų šalių tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jei norėtumėte paprašyti daugiau informacijos pagal Kalifornijos „Shine the Light“ įstatymą ir jei esate Kalifornijos gyventojas, galite susisiekti su mumis naudodamiesi toliau nurodyta kontaktine informacija.

Kalifornijos privatumo teisės nepilnamečiams vartotojams (Kalifornijos verslo ir profesijų kodekso 22581 skyrius)

Kalifornijos verslo ir profesijų kodekso 22581 skyrius leidžia Kalifornijos gyventojams, jaunesniems nei 18 metų, kurie yra registruoti internetinių svetainių, paslaugų ar programų vartotojai, prašyti pašaltinti ir pasiekti viešai paskelbto turinio ar informacijos pašalinimą.

Norėdami paprašyti pašalinti tokius duomenis ir, jei esate Kalifornijos gyventojas, galite susisiekti su Mumis naudodamiesi žemiau pateikta kontaktine informacija ir taip pat galite įtraukti su savo paskyra susietą el. pašto adresą.

Turėkite omenyje, kad Jūsų prašymas negarantuoja visiško ar išsamaus internete paskelbto turinio ar informacijos pašalinimo ir kad įstatymai tam tikromis aplinkybėmis negali leisti šios informacijos pašalinti arba reikalauti pašalinti.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių mes nevaldome. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Mes primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos lankomos svetainės privatumo politiką.

Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Mes galime laikas nuo laiko atnaujinti savo privatumo politiką. Pranešime apie bet kokius pakeitimus paskelbdami naują privatumo politiką šiame puslapyje.

Mes apie tai pranešime Jums el. paštu ir (arba) gerai matomu pranešimu apie mūsų Paslaugą prieš įsigaliojant pakeitimams. Taip pat atnaujinsime „Paskutinį kartą atnaujinta“ datą šios privatumo politikos viršuje.

Patariame periodiškai peržiūrėti šią privatumo politiką siekiant sužinoti, ar nėra pakeitimų. Šios privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo to laiko, kai jie paskelbiami šiame puslapyje.

Susisiekite su Mumis

Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką, galite susisiekti su Mumis:

 • Apsilankę šiame mūsų svetainės puslapyje: https://lt.exhibitjewellery.com/p/contacts