Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus. Naršydami sutinkate su mūsų slapukų politika ir privatumo politika.

Taisyklės ir sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 m. gruodžio 8 d.

Prieš naudodamiesi mūsų paslauga, atidžiai perskaitykite šias sąlygas.

Aiškinimas ir apibrėžimai

Aiškinimas

Žodžiai, rašomi didžiosiomis raidėmis, turi reikšmes, apibrėžtas šiose Sąlygose. Šie apibrėžimai turi tą pačią reikšmę, neatsižvelgiant į tai, ar jie vartojami vienaskaita, ar daugiskaita.

Apibrėžimai

Šių Sąlygu tikslu:

Filialas nurodo subjektą, kuris kontroliuoja, yra kontroliuojamas ar yra kontroliuojamas kartu su šalimi, kur „kontrolė“ reiškia 50% ar daugiau akcijų, nuosavo kapitalo ar kitų vertybinių popierių nuosavybės teisę, turintį teisę balsuoti už direktorių ar kitų vadovų rinkimus.

Paskyra reiškia unikalią paskyrą, sukurtą Jums, skirtą pasiekti Mūsų Paslaugą ar jos dalimis

Šalis reiškia: Lietuva

Bendrovė (šioje sutartyje vadinama „Bendrove“, „Mes“, „Mus“ arba „Mūsų“) nurodo UAB „Amber Trip“, Aušros Vartų g. 15-5, Vilnius, Lietuva, LT-01304.

Turinys reiškia tokį turinį kaip tekstą, vaizdus ar kitą informaciją, kurią galite paskelbti, įkelti, susieti ar kitaip padaryti prieinamą, neatsižvelgiant į to turinio formą.

Įrenginys reiškia bet kurį įrenginį, galintį pasiekti Paslaugą, pvz.: kompiuterį, mobilųjį telefoną ar skaitmeninę planšetę.

Grįžtamasis ryšys reiškia Jūsų atsiųstą atsiliepimą, patobulinimus ar pasiūlymus dėl Mūsų Paslaugos atributų, našumo ar funkcijų.

Prekės reiškia prekes, kurias siūloma parduoti Paslaugoje.

Užsakymai reiškia Jūsų prašymą pirkti prekes iš Mūsų.

Akcijos reiškia konkursus, loterijas ar kitas akcijas, siūlomas per Paslaugą.

Paslauga reiškia svetainę.

Sąlygos reiškia šias Sąlygas, kurios sudaro visą sutartį tarp Jūsų ir Bendrovės dėl Paslaugos naudojimo.

Trečiosios šalies socialinės žiniasklaidos paslauga reiškia bet kokias trečiosios šalies teikiamas paslaugas ar turinį (įskaitant duomenis, informaciją, produktus ar paslaugas), kurį Paslauga gali rodyti, įtraukti arba padaryti prieinamą.

Svetainė nurodo Baltijos juvelyrikos meno galeriją, prieinamą iš https://exhibitjewellery.com/

Jūs reiškia asmenį, kuris naudojasi Paslauga ar turi prieigą prie jos, arba įmonę ar kitą juridinį asmenį, kurio vardu toks asmuo naudojasi arba naudojasi Paslauga, jei taikoma.

Patvirtinimas

Tai yra šios Paslaugos naudojimą reglamentuojančios Sąlygos ir sutartis, kuri veikia tarp Jūsų ir Bendrovės. Šios sąlygos nustato visų vartotojų teises ir pareigas, susijusias su naudojimusi Paslauga.

Jūsų prieiga prie Paslaugos ir jos naudojimas priklauso nuo to, ar sutinkate su šiomis sąlygomis ir jų laikymusi. Šios sąlygos taikomos visiems lankytojams, vartotojams ir kitiems, kurie naudojasi Paslauga ar turi prieigą prie jos.

Turėdami prieigą ar naudodamiesi Paslauga, sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jei nesutinkate su bet kuria šių taisyklių ir sąlygų dalimi, negalėsite naudotis Paslauga.

Jūs patvirtinate, kad esate vyresnis(-ė) nei 18 metų. Bendrovė neleidžia jaunesniems nei 18 metų asmenims naudotis Paslauga.

Jūsų prieiga prie Paslaugos ir jos naudojimas taip pat priklauso nuo to, ar sutinkate su Bendrovės privatumo politika ir jos laikymusi. Mūsų privatumo politikoje aprašoma Mūsų politika ir procedūros, susijusios su Jūsų Asmeninės informacijos rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai naudojatės programa ar svetaine, ir taip pat aprašomos jūsų privatumo teisės ir tai, kaip jus apsaugo įstatymai. Prieš naudodamiesi Mūsų Paslauga, atidžiai perskaitykite mūsų Privatumo politiką.

Prekių užsakymų pateikimas

Pateikdami Prekių Užsakymą per Paslaugą, Jūs garantuojate, kad esate teisiškai pajėgūs sudaryti privalomas sutartis.

Jūsų informacija

Jei norite pateikti Prekių, kurias galima įsigyti Paslaugoje, Užsakymą, jūsų gali būti paprašyta pateikti tam tikrą su Jūsų Užsakymu susijusią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant: Jūsų vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, kreditinės kortelės numerį, galiojimo pabaigos datą, Jūsų atsiskaitymo adresą ir pristatymo informaciją.

Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad: (i) Jūs turite teisinę teisę naudoti bet kokią (-ias) kredito ar debeto kortelę (-es) ar kitą (-us) mokėjimo būdą (-us), susijusį (-ius) su bet kuriuo Užsakymu; ir kad (ii) informacija, kurią pateikiate Mums, yra tikra, teisinga ir išsami.

Pateikdami tokią informaciją, Jūs suteikiate Mums teisę pateikti informaciją mokėjimą tvarkančioms trečiosioms šalims, siekiant palengvinti jūsų Užsakymo įvykdymą.

Užsakymo atšaukimas

Mes pasiliekame teisę bet kada atsisakyti arba atšaukti Jūsų Užsakymą dėl tam tikrų priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Prekių prieinamumą;
 • Prekės aprašymo ar kainų klaidas;
 • Jūsų užsakymo klaidas.

Mes pasiliekame teisę atsisakyti arba atšaukti Jūsų užsakymą, jei įtariamas sukčiavimas, neteisėtas ar nelegalus sandoris.

Jūsų užsakymo atšaukimo teisės

Bet kokias Jūsų įsigytas Prekes galima grąžinti tik laikantis šių Sąlygų ir mūsų grąžinimo politikos.

Mūsų grąžinimo politika yra šių taisyklių ir sąlygų dalis. Perskaitykite Mūsų grąžinimo politiką, norėdami sužinoti daugiau apie teisę atšaukti užsakymą.

Jūsų teisė atšaukti užsakymą taikoma tik toms prekėms, kurios grąžinamos tokios pačios būklės, kokios Jūs jas gavote. Taip pat turėtumėte pateikti visas gaminių instrukcijas, dokumentus ir įvyniojimus. Prekės, kurios yra pažeistos ar ne tokios būklės, kokias gavote, arba kurios yra padėvėtos, yra negrąžinamos. Dėl to turėtumėte tinkamai pasirūpinti įsigytomis Prekėmis, kol jos yra Jūsų žinioje.

Mes Jums grąžinsime pinigus ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai gausime grąžinamas prekes. Mes naudosime tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote Užsakymui atlikti, ir jums nereikės mokėti jokių papildomų mokesčių už tokią kompensaciją.

Jūs neturėsite jokios teisės atšaukti užsakymo dėl šių prekių tiekimo:

 • Prekių, sukurtų pagal Jūsų specifikacijas arba kurios yra aiškiai suasmenintos, tiekimas.
 • Prekių, kurios pagal savo pobūdį nėra tinkamos grąžinti, tiekimas, taip pat prekių, kurių būklė greitai pablogėja, tiekimas arba prekių, kurių galiojimo laikotarpis yra pasibaigęs, tiekimas.
 • Prekių, kurios nėra tinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, tiekimas ir kurios po pristatymo buvo atklijuotos.
 • Prekių, kurios, dėl savo natūros, po pristatymo yra neatsiejamai maišomos su kitais daiktais, tiekimas.
 • Skaitmeninio turinio, kuris nėra tiekiamas materialia laikmena, tiekimas, jei atlikimas prasidėjo gavus išankstinį jūsų aiškų sutikimą ir Jūs pripažinote, kad praradote atšaukimo teisę.

Prieinamumas, klaidos ir netikslumai

Mes nuolat atnaujiname savo prekių pasiūlymus Paslaugoje. Mūsų Paslaugoje esančios prekės gali būti neteisingai įkainotos, aprašytos netiksliai arba jos gali būti neprieinamos, ir dėl to mes galime vėluoti atnaujinti informaciją apie mūsų Prekes Paslaugoje ir taip pat Reklamose kitose svetainėse.

Mes negalime ir negarantuojame jokios informacijos, įskaitant kainas, produkto vaizdus, ​​specifikacijas, prieinamumą ir paslaugas, tikslumo ar išsamumo. Mes pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo keisti ar atnaujinti informaciją ir ištaisyti klaidas, netikslumus ar praleidimus.

Kainų politika

Bendrovė pasilieka teisę bet kada, prieš priimdama Užsakymą, pakeisti savo kainas.

Nurodytas kainas Bendrovė gali peržiūrėti po to, kai ji priima užsakymą bet kokio įvykio atveju, kuris turi įtakos pristatymui dėl vyriausybės veiksmų, muitų skirtumų, padidėjusių siuntimo mokesčių, didesnių užsienio valiutos sąnaudų ir bet kokių kitų klausimų, nepriklausančių nuo Bendrovės. Tokiu atveju turėsite teisę atšaukti savo užsakymą.

Mokėjimai

Už visas įsigytas prekes reikia sumokėti vienkartinį mokestį. Mokėjimą galima atlikti naudojant įvairius mūsų turimus mokėjimo būdus, tokius kaip „Visa“, „MasterCard“, „Affinity Card“, „American Express“ korteles ar internetinius mokėjimo metodus (pvz.: „PayPal“).

Mokėjimo kortelėms (kreditinėms kortelėms ar debeto kortelėms) taikoma Jūsų kortelės išdavėjo patikra ir patvirtinimas. Jei negausime reikiamo įgaliojimo, nebūsime atsakingi už jūsų užsakymo vėlavimą ar nepateikimą.

Akcijos

Bet kokias per Paslaugą teikiamas Akcijas gali reglamentuoti taisyklės, kurios yra atskiros nuo šių Sąlygų.

Jei dalyvaujate kokiose nors Akcijose, peržiūrėkite taikomas taisykles ir mūsų privatumo politiką. Jei Akcijų taisyklės prieštarauja šioms sąlygoms, bus taikomos Akcijų taisyklės.

Vartotojo paskyros

Kai kuriate Paskyrą Mūsų Paslaugoje, turite pateikti Mums tikslią, išsamią ir visuomet aktualią informaciją. To nepadarius tai bus laikoma Sąlygų pažeidimu, dėl kurio Jūsų paskyra Mūsų Paslaugoje gali būti nedelsiant nutraukta.

Jūs esate atsakingas už slaptažodžio, kurį naudojate norėdami patekti į Paslaugą, apsaugą ir už bet kokią veiklą ar veiksmus, atliekamus naudojantis Jūsų slaptažodžiu, nesvarbu, ar jūsų slaptažodis yra mūsų Paslaugoje, ar trečiųjų šalių socialinės žiniasklaidos Paslaugoje.

Jūs sutinkate neatskleisti savo slaptažodžio jokiai trečiajai šaliai.  Sužinoję apie bet kokį saugumo pažeidimą ar neteisėtą savo paskyros naudojimą, Jūs turite nedelsdami tai pranešti Mums.

Negalite naudoti kaip vartotojo vardo kito asmens ar subjekto vardo, kuris nėra teisėtai prieinamas naudoti, vardo ar prekės ženklo, kuriam taikomos bet kokio kito asmens ar subjekto, išskyrus Jūsų, teisės be atitinkamo leidimo, arba vardo, kuris yra kitaip įžeidžiantis, vulgarus ar nepadorus.

Turinys

Jūsų teisė skelbti Turinį

Mūsų Paslauga leidžia Jums paskelbti Turinį. Jūs esate atsakingas už Turinį, kurį paskelbiate į Paslaugą, įskaitant jo teisėtumą, patikimumą ir tinkamumą.

Įkeldami Turinį į Paslaugą, Jūs suteikiate mums teisę ir licenciją naudoti, modifikuoti, viešai atlikti, viešai rodyti, dauginti ir platinti tokį Turinį Paslaugoje ir per ją. Jūs pasiliekate visas teises į bet kokį turinį, kurį pateikiate, paskelbiate ar rodote naudodamasis Paslauga ar per ją, ir esate atsakingas už šių teisių apsaugą. Jūs sutinkate, kad ši licencija suteikia Mums teisę padaryti Jūsų turinį prieinamą kitiems Paslaugos vartotojams, kurie taip pat gali naudoti Jūsų turinį, kuriam taikomos šios Sąlygos.

Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad: (i) Turinys yra Jūsų (jis priklauso Jums) arba turite teisę juo naudotis ir suteikti mums teises bei licenciją, kaip numatyta šiose sąlygose, ir (ii) Jūsų turinio paskelbimas naudojantis mūsų Paslauga arba per ją nepažeidžia nei vieno asmens privatumo teisių, viešumo teisių, autorių teisių, sutarties teisių ar kitų kitų teisių.

Turinio apribojimai

Bendrovė neatsako už Paslaugos vartotojų Turinį. Jūs aiškiai suprantate ir sutinkate, kad tik Jūs esate atsakingas už turinį ir visą veiklą, vykstančią jūsų paskyroje, nesvarbu, ar tai atlikote Jūs, ar bet kuris kitas asmuo, naudojantis jūsų paskyrą.

Negalite perduoti jokio neteisėto, įžeidžiančio, suerzinančio, bjaurojančio, grasinančio, šmeižikiško, nešvankaus ar kitaip prieštaringo turinio. Tokio nepageidaujamo turinio pavyzdžiai yra šie, tačiau jais neapsiribojama:

 • Neteisėti ar skatinantys neteisėtą veiklą.
 • Šmeižikiškas, diskriminacinis ar piktybiškas turinys, įskaitant nuorodas ar komentarus apie religiją, rasę, seksualinę orientaciją, lytį, tautinę / etninę kilmę ar kitas tikslines grupes.
 • Šlamštas, mašininiu būdu arba atsitiktinai sugeneruotas, sudarantis neleistiną ar nepageidaujamą reklamą, grandininius laiškus, bet kokį kitą neteisėtą raginimą ar bet kokią loterijos ar lošimo formą.
 • Turėti ar įdiegti bet kokius virusus, kirminus, kenkėjiškas programas, Trojos arklius ar kitą turinį, kuris yra sukurtas ar skirtas sutrikdyti, sugadinti ar apriboti bet kokios programinės, aparatinės ar telekomunikacijų įrangos veikimą arba sugadinti ar gauti neteisėtą prieigą prie bet kokių duomenų ar kitos trečiojo asmens informacijos.
 • Bet kurių šalių nuosavybės teisių pažeidimas, įskaitant patentą, prekės ženklą, komercinę paslaptį, autorių teises, viešumo teisę ar kitas teises.
 • Apsimetinėjimas bet kokiu asmeniu ar subjektu, įskaitant Bendrovę ir jos darbuotojus ar atstovus.
 • Bet kokio trečiojo asmens privatumo pažeidimas.
 • Klaidinga informacija ir klaidingos funkcijos.

Bendrovė pasilieka teisę, bet ne pareigą, savo nuožiūra nustatyti, ar bet koks Turinys yra tinkamas ir ar atitinka šias sąlygas ir taip atsisakyti ar pašalinti šį Turinį. Bendrovė taip pat pasilieka teisę atlikti bet kokio Turinio formatavimą ir redagavimą bei pakeisti jo būdą. Bendrovė taip pat gali apriboti ar atšaukti Paslaugos naudojimą, jei paskelbiate tokį nepageidaujamą turinį. Kadangi įmonė negali kontroliuoti viso vartotojų ir (arba) trečiųjų šalių paskelbto turinio Paslaugoje, jūs sutinkate naudotis Paslauga savo pačių rizika. Suprantate, kad naudodamiesi Paslauga galite susidurti su turiniu, kuris jums gali pasirodyti įžeidžiantis, nepadorus, neteisingas ar prieštaringas, ir sutinkate, kad jokiomis aplinkybėmis įmonė jokiu būdu nebus atsakinga už bet kokį turinį, įskaitant klaidas ar praleidimus bet koks Turinys arba bet kokio pobūdžio nuostoliai ar žala, patirta dėl jūsų turinio naudojimo.

Turinio atsarginės kopijos

Nors reguliariai sukuriamos Turinio atsarginės kopijos, Bendrovė negarantuoja, kad nebus prarasti ar sugadinti duomenys.

Sugadintus ar netinkamus atsarginius taškus, be apribojimų, gali sukelti turinys, sugadintas prieš kuriant atsargines kopijas arba pasikeitęs atliekant atsarginę kopiją.

Bendrovė suteiks palaikymą ir bandys išspręsti visas žinomas ar atrastas problemas, kurios gali turėti įtakos Turinio atsarginėms kopijoms. Bet Jūs pripažįstate, kad Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su Turinio vientisumu ar nesugebėjimu sėkmingai atkurti Turinio naudojimo būsenos.

Jūs sutinkate išlaikyti išsamią ir tikslią bet kokio Turinio kopiją nuo Paslaugos nepriklausomoje vietoje.

Autorių teisių politika

Intelektinės nuosavybės pažeidimas

Mes gerbiame kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises. Mūsų politika yra atsakyti į visas pretenzijas, kylančias iš to, kad Paslaugoje paskelbtas Turinys pažeidžia autorių teises ar kitus intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus.

Jei esate autorių teisių savininkas arba esate įgaliotas veikti tokio asmens vardu ir manote, kad autorių teisių saugomas darbas buvo nukopijuotas taip, kad būtų sukeltas autorių teisių pažeidimas, kuris įvyko naudojantis Paslauga, turite raštu pateikti savo pranešimą mūsų autorių teisių agentui el. paštu: gallery@ambertrip.com ir į savo pranešimą įtraukite išsamų tariamo pažeidimo aprašymą.

Galite būti laikomi atsakingais už žalą (įskaitant išlaidas ir advokatų mokesčius) už pateiktą klaidingą informaciją, kad bet koks Turinys pažeidžia jūsų autorių teises.

DMCA pranešimas ir DMCA procedūra dėl pretenzijų dėl autorių teisių pažeidimo

Pranešimą galite pateikti pagal Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymą (toliau -DMCA), raštu pateikdami mūsų autorių teisių agentui šią informaciją (norėdami gauti daugiau informacijos, žr. 17 U.S.C 512 (c) (3):

 • Asmens, įgalioto veikti autorių teisių interesų savininko vardu, elektroninis ar fizinis parašas.
 • Autorių teisių saugomo darbo, kurio, jūsų teigimu, autorinės teisės buvo pažeistos, aprašymas, įskaitant vietos, kurioje yra autorių teisių saugomas kūrinys, URL (t.y. tinklapio adresas) arba autorių teisių saugomo darbo kopiją.
 • URL ar kitos konkrečios vietos Paslaugoje identifikacija, kurioje yra medžiaga, kurią, jūsų teigimu, pažeidžia, identifikavimas.
 • Jūsų adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas.
 • Jūsų pareiškimas, kad jūs sąžiningai tikite, kad ginčijamas naudojimas nėra autorių teisių savininko, jo atstovo ar įstatymų leidimas.
 • Jūsų pareiškimas, kurį dengia melagingo parodymo įstatymas, kad aukščiau pateikta Jūsų pranešimo informacija yra tiksli ir Jūs esate autorių teisių savininkas arba esate įgaliotas veikti autorių teisių savininko vardu.

Su mūsų autorių teisių agentu galite susisiekti el. paštu gallery@ambertrip.com. Gavusi pranešimą, Bendrovė imsis bet kokių veiksmų, kuriuos savo nuožiūra laiko tinkamais, įskaitant ginčijamo turinio pašalinimą iš Paslaugos.

Intelektinė nuosavybė

Paslauga ir jos originalus Turinys (išskyrus Jūsų ar kitų vartotojų teikiamą Turinį), funkcijos ir funkcionalumas yra ir liks išimtinė Bendrovės ir jos licencijos davėjų nuosavybė.

Paslaugą saugo autorių teisės, prekių ženklai ir kiti šalies ir užsienio šalių įstatymai.

Mūsų prekės ženklai ir prekybinė apranga negali būti naudojami kartu su bet kokiais produktais ar paslaugomis be išankstinio rašytinio bendrovės sutikimo.

Jūsų grįžtamasis ryšys Mums

Jūs priskiriate visas teises, titulus ir interesus bet kokiam atsiliepimui, kurį pateikiate Bendrovei. Jei dėl kokių nors priežasčių toks pavedimas yra neveiksmingas, jūs sutinkate suteikti bendrovei neišimtinę, amžiną, neatšaukiamą, nemokamą, pasaulinę teisę ir licenciją naudoti, atgaminti, atskleisti, sublicencijuoti, platinti, modifikuoti ir naudoti tokį grįžtamąjį ryšį be apribojimų.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių internetines svetaines ar paslaugas, kurios nepriklauso Bendrovei nuosavybės teise ar nėra jos kontroliuojamos.

Bendrovė nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad Bendrovė nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga už jokią žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė ar tariamai sukėlė bet koks tokio turinio naudojimas ar pasitikėjimas juo, taip pat prekės ar paslaugos, prieinamos tokiose interneto svetainėse ar paslaugose.

Mes primygtinai rekomenduojame Jums perskaityti visų jūsų lankomų trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų sąlygas ir privatumo politiką.

Nutraukimas

Mes galime nedelsdami nutraukti arba sustabdyti Jūsų Paskyrą be išankstinio įspėjimo ar atsakomybės dėl bet kokių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant,  šių Sąlygų pažeidimą.

Nutraukus sutartį, Jūsų teisė naudotis Paslauga nedelsiant nustos galioti. Jei norite nutraukti savo paskyrą, galite tai padaryti tiesiog nutraukdami naudojimąsi Paslauga.

Atsakomybės apribojimas

Nepaisant Jūsų patirtos ar patirtinos žalos, visa Bendrovės ir jos tiekėjų atsakomybė pagal bet kurią šių Sąlygų nuostatą ir Jūsų išskirtinė teisė į visa tai, kas išdėstyta, apsiriboja suma, kurią faktiškai sumokėjote per Paslaugą, arba 100 USD, jei nieko nenusipirkote per Paslaugą.

Didžiausia apimtimi, kurią leidžia taikomi įstatymai, jokiu būdu Bendrovė ar jos tiekėjai neatsako už jokią specialią, atsitiktinę, netiesioginę ar pasekminę žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius už prarastą pelną, duomenų ar kitos informacijos praradimą, už verslo nutraukimą, dėl asmens sužalojimo, privatumo praradimą, atsirandantį dėl bet kokiu būdu susijusių su naudojimusi Paslauga ar nesugebėjimo ja naudotis. , trečiosios šalies programinė įranga ir (arba) trečiosios šalies aparatinė įranga, naudojama kartu su Paslauga arba kitaip susijusi su bet kuria šių Sąlygų nuostata), net jei Bendrovei ar bet kuriam tiekėjui buvo pranešta apie tokios žalos galimybę ir  net jei gynimo priemonė neatitinka pagrindinio tikslo.

Kai kurios valstijos neleidžia atmesti numanomų garantijų ar apriboti atsakomybės už atsitiktinę ar netiesioginę žalą, o tai reiškia, kad kai kurie iš pirmiau nurodytų apribojimų gali būti netaikomi. Šiose valstijose kiekvienos šalies atsakomybė bus apribota tiek, kiek tai leidžia įstatymai.

Atsakomybės apribojimas dėl „Koks yra“ ir „Koks yra prienamas“

Paslauga Jums teikiama tokia „Kokia yra“ ir „Kokia yra prieinama“ ir su visais trūkumais bei defektais be jokios garantijos. Tiek, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, Bendrovė, savo vardu ir dukterinių įmonių, ir jų bei jų atitinkamų licencijų davėjų ir paslaugų teikėjų vardu aiškiai atsisako visų garantijų, tiek aiškių, tiek numanomų, įstatyminių ar kitokių, atsižvelgdama į Paslaugą, įskaitant visas numanomas garantijas dėl perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui, nuosavybės teisės ir pažeidimo, ir garantijų, kurios gali atsirasti dėl sandorio, vykdymo, naudojimo ar prekybos praktikos. Neapsiribodama tuo, kas išdėstyta, Bendrovė negarantuoja ir neprisiima jokių įsipareigojimų ir nepateikia jokio pareiškimo, kad Paslauga atitiks Jūsų reikalavimus, pasieks bet kokius numatytus rezultatus, bus suderinama ar veiks su bet kokia kita programine įranga, programomis, sistemomis ar paslaugomis, veiks be pertraukų, atitikti bet kokius našumo ar patikimumo standartus, be klaidų ar bet kokias klaidas ar defektus galima ar bus ištaisyta.

Neapsiribodama tuo, kas išdėstyta, nei Bendrovė, nei bet kuris iš jos tiekėjų nepateikia jokio tiesioginio ar numanomo pareiškimo ar garantijos: (i) dėl Paslaugos veikimo ar prieinamumo, informacijos, turinio ir medžiagos ar į juos įtrauktų produktų; (ii) kad Paslauga bus nenutrūkstama arba be klaidų; (iii) dėl bet kokios per Paslaugą teikiamos informacijos ar turinio tikslumo, patikimumo ar valiutos; arba (iv) kad Paslaugoje, jos serveriuose, turinyje ar el. laiškuose, siunčiamuose iš Bendrovės ar jos vardu, nėra virusų, scenarijų, Trojos arklių, kirminų, kenkėjiškų programų, laiko bombų ar kitų kenksmingų komponentų.

Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama atmesti tam tikrų tipų garantijų ar taikomų įstatyminių vartotojo teisių apribojimų, todėl kai kurie ar visi aukščiau išvardyti atvejai ir apribojimai gali būti netaikomi jums. Tačiau tokiu atveju šiame skirsnyje nustatytos išimtys ir apribojimai bus taikomi kuo labiau atsižvelgiant į taikomus įstatymus.

Reglamentuojantys teisės aktai

Šalies įstatymai, išskyrus jos kolizines taisykles, reglamentuoja šias Sąlygas ir Jūsų naudojimąsi Paslauga. Naudojantis Programėle taip pat gali būti taikomi kiti vietiniai, valstijos, nacionaliniai ar tarptautiniai įstatymai.

Ginčų sprendimas

Jei turite kokių nors rūpesčių ar ginčų dėl Paslaugos, Jūs sutinkate pirmiausia pabandyti išspręsti ginčą neoficialiai, susisiekdami su Bendrove.

Europos Sąjungos (ES) vartotojams

Jei esate Europos Sąjungos vartotojas, jums bus naudingos visos privalomos šalies, kurioje gyvenate, įstatymų nuostatos.

Jungtinių Valstijų teisinė atitiktis

Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad (i) nesate šalyje, kuriai taikomas Jungtinių Valstijų vyriausybės embargas, arba šalyje, kurią Jungtinių Valstijų vyriausybė įvardino „teroristus remiančia“ šalimi, ir (ii) nesate įrašytas (-a) į bet kokį Jungtinių Valstijų vyriausybės draudžiamų ar ribojamų šalių sąraše.

Atskiriamumas ir atsisakymas

Atskiriamumas

Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus laikoma neįvykdoma ar negaliojančia, tokia nuostata bus pakeista ir aiškinama, kad būtų pasiekti šios nuostatos tikslai kiek tai bus įmanoma pagal galiojančius įstatymus, o likusios nuostatos ir toliau galios.

Atsisakymas

Išskyrus čia nurodytus atvejus, teisės neįgyvendinimas ar reikalavimas įvykdyti prievolę pagal šias Sąlygas neturi įtakos šalies galimybei naudotis šia teise ar reikalauti tokio įvykdymo bet kuriuo metu vėliau, taip pat pažeidimo atsisakymas nereiškia bet kokio vėlesnio pažeidimo atsisakymo.

Vertimo interpretacija

Šios Sąlygos galėjo būti išverstos, jei jas padarėme jums prieinamas mūsų paslaugoje. Jūs sutinkate, kad ginčo atveju pirmenybė teikiama originaliam tekstui anglų kalba.

Šių Sąlygų pokyčiai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada iš dalies ar visiškai pakeisti šias Sąlygas. Jei pakeitimas yra reikšmingas, dėsime pagrįstas pastangas, kad prieš įsigaliojant naujoms Sąlygoms apie tai būtų pranešta bent prieš 30 dienų. Kas yra laikoma esminiu pakeitimu, bus nustatyta Mūsų nuožiūra.

Tęsdami prieigą arba naudojimąsi mūsų Paslauga, kai šie pakeitimai įsigalios, Jūs sutinkate laikytis pakeistų Sąlygų. Jei visiškai ar iš dalies nesutinkate su naujomis Sąlygomis, nustokite naudotis svetaine ir Paslauga.

Susisiekite su Mumis

Jei turite klausimų dėl šių Sąlygų, galite susisiekti su Mumis:

 • Apsilankę šiame mūsų svetainės puslapyje: https://lt.exhibitjewellery.com/p/contacts